loading...
NLDE

power is in our nature

circle scroll down

PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en producten van ConceptsnSolutions B.V. (“CNS”) KvK 67196136 in Capelle a/d IJssel.

CNS vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens vanzelfsprekend. Daarom zorgen wij ervoor dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens en hebben wij speciaal voor dit doel een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Onze FG kunt u bereiken via compliance@cnsolutions.nl


Ter bescherming van uw data hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Persoonsgegevens

Om u van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze overeenkomst.

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. De persoonsgegevens die u opgeeft gebruiken wij alleen voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet verkopen aan derden. Tevens maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.


Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Overigens bestaat altijd de mogelijkheid dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek of bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar compliance@cnsolutions.nl. Wij nemen hierover dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


Cookies

Wij maken gebruik van cookies.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn o.a. noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Voor wat betreft overige cookies kunt u uw voorkeuren aanpassen via onze cookie-melding.